top of page

ADL ferdigheter

5. sep. 2023

Publisert
Kortnavn

ADL-F

Bruksområde
ADL ferdigheter

Generell helse, Funksjonell helse

Målgruppe

Barn, Ungdom

Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av ADL-F - ADL ferdigheter er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Skjemaet brukes for å kartlegge barn og ungdommers beherskelse av aktiviteter i dagliglivet.

bottom of page