Alle kartlegginger i én løsning

CheckWare gjør en omfattende jobb med å skaffe formelle rettigheter og å elektronisk forvalte alle kartleggingene som benyttes i løsningen.

Vi har distribusjonsrettigheter til skjemaene/testene i løsningen. Dersom du har behov for andre kartlegginger er vi behjelpelig med å skaffe rettigheter.

 

Ønsker du å digitalisere egne skjema, tester eller kartlegginger gjør vi det for deg.

Distribusjonsrettigheter

CheckWare AS har distribusjonsrettigheter til over 1100 standardiserte måleinstrumenter og ønsker å kunne tilby alle tester og kartlegginger våre kunder har behov for. Samtidig er det meget viktig for oss å ha et ryddig forhold til rettighetshavere og være sikre på at vi tilbyr autoriserte, kvalitetssikrede versjoner av instrumentene. Våre kunder kan ta kontakt med support@checkware.com angående tilgjengelige kartlegginger.

Leveringstid

Vi implementerer fortløpende, men noe leveringstid må påregnes. Leveringstid vil variere og avtales ved bestilling.
 

Vennligst kontakt support@checkware.com for mer informasjon.