top of page

Petter Lave Thornam

Visedaministrerende direktør / fagdirektør

Haraldsplass Diakonale Sykehus har over tid jobbet målrettet med å øke bruken av en rekke digitale løsninger. Bruk av digitale skjema har siden 2018 vært en viktig del av strategi for digitalisering ved sykehuset, og tas nå i bruk for stadig flere pasientgrupper. Petter Thornam, Viseadministrerende direktør og fagdirektør og Silje Holmelid, analysesjef, begge hos Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, vil fortelle mer om hvordan de har økt bruken av digital kommunikasjon med pasienter og pårørende og hvilke fordeler dette har hatt for alle involverte. De forteller også litt om veien fremover.

Om foredragsholder

Petter Thornam har i mange år jobbet med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. De siste elleve årene har han vært fagdirektør og viseadministrerende direktør ved Haraldsplass diakonale sykehus. Han er utdannet lege, er spesialist i samfunnsmedisin og har fullført den skotske forbedrings- og ledelsesutdannelsen Scottish Quality and Safety Fellowship. Haraldsplass har de siste årene klart å få til varig forbedring på mange områder ved å bruke forbedringsmetodikk, simulere, innføre ny teknologi, og involvere brukere og medarbeidere. Haraldsplass fikk i 2019 den nasjonale forbedringsprisen og i 2020 Helse Vest sin kvalitetspris. Han er nå særlig opptatt av bruk av digitale løsninger for å forenkle og fjerne arbeidsoppgaver for helsepersonell som bruk av skjema og pasientens legemiddelliste.

Petter Lave Thornam

Petter Lave Thornam

Visedaministrerende direktør / fagdirektør

Haraldsplass Diakonale Sykehus

bottom of page