top of page

Ole Johan Kvan

Enhetsleder IKT koordinering

Ole Johan Kvan kommer til å snakke om utfordringene vi opplever i helsesektoren og teknologiens viktige plass for å bidra til å løse disse.

Om foredragsholder

Ole Johan Kvan har vært ansatt hos Helse Sør-Øst i mange år, og har tidligere vært ansatt som Prosjektleder Nasjonal e-helsestrategi hos Direktoratet for e-helse og som direktør hos Sykehuspartner. Han har også vært viseadministrerende direktør hos Vestre Viken HF og hos Sykehuset Asker og Bærum HF. Før der har han mange års erfaring hos Accenture. Han har altså en god ballast innen helse og teknologi, og vi gleder oss til å høre ham snakke om utfordringer i helsesektoren og hvor teknologien kan bidra til å løse noen av disse utfordringene.

Ole Johan Kvan

Ole Johan Kvan

Enhetsleder IKT koordinering

Helse Sør-Øst RHF

bottom of page