top of page

Martin Schevik Lindberg

Clinical Psychologist

Martin Schevik Lindberg, Kåre Rønnes og Audun Havnen vil snakke om hvordan de aktivt bruker innsamlede pasientrapporterte data både til bedre beslutningsstøtte, kvalitetsforbedring av tilbudt behandling og til forskning.


“Vi har lite kunnskap om behandlingen som oftest gis i psykisk helse og rustjenester - både i kommune og på sykehus. Dette innlegget tar for seg hvordan systematisk innhenting av pasientdata gir muligheter for beslutningsstøtte i daglig praksis, kvalitetsforbedring og forskning”

Om foredragsholder

Martin er psykolog med spesialisering i samfunns- og allmennpsykologi og phd-student ved NTNU

Martin Schevik Lindberg

Martin Schevik Lindberg

Clinical Psychologist

Trondheim kommune, Enhet for psykisk helse og rus (EPHOR)

bottom of page