top of page

Kåre Rønnes

Enhetsleder

Martin Schevik Lindberg, Kåre Rønnes og Audun Havnen vil snakke om hvordan de aktivt bruker innsamlede pasientrapporterte data både til bedre beslutningsstøtte, kvalitetsforbedring av tilbudt behandling og til forskning.


“Vi har lite kunnskap om behandlingen som oftest gis i psykisk helse og rustjenester - både i kommune og på sykehus. Dette innlegget tar for seg hvordan systematisk innhenting av pasientdata gir muligheter for beslutningsstøtte i daglig praksis, kvalitetsforbedring og forskning”

Om foredragsholder

Kåre har i mange år vært avdelingsleder, og er nå enhetsleder i Enhet for psykisk helse og rus. Han har også en master i kunnskapsledelse.

Kåre Rønnes

Kåre Rønnes

Enhetsleder

Trondheim kommune, Enhet for psykisk helse og rus (EPHOR)

bottom of page