top of page

Jan Gunnar Hesthammer

Spesialrådgiver helseinformatikk

Cecilie og Jan Gunnar skal presentere Mage-tarmskolen som er et tverrfaglig, internettveiledet behandlingsprogram for pasienter med irritabel tarm-syndrom (IBS). Dette er Haukeland Universitetssykehus sitt første digitale behandlingstilbud på internett innen somatikken. De vil blant annet fortelle om prosjektet, erfaringer og veien videre. 

Om foredragsholder

Jan Gunnar Hesthammer er spesialrådgiver i seksjon for e-Helse ved Helse Bergen. Jan Gunnar er utdannet spesialvernepleier og har mastergrad innen helse- og sosial informatikk fra UIA. Han har lang erfaring fra kliniske arbeid innen barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri og digital transformasjon. Han skal i lag med Cecilie snakke om innføringen av Mage- tarmskolen, som er et veiledet internettbehandlingsprogram.

Jan Gunnar Hesthammer

Jan Gunnar Hesthammer

Spesialrådgiver helseinformatikk

Helse Bergen

bottom of page