top of page

Ida Kongsvik

Service Developer

FACT har en målgruppe som ikke nødvendigvis nås med de øvrige kartleggingspakkene. Nasjonal kompetansetjeneste for Rus og Psykiatri (NKROP) har utviklet en kartleggingspakke som ønskes benyttet av FACT team i hele Norge. Løsningen er utviklet i samarbeid med CheckWare og innføres nå først ved Sykehuset Innlandet. Det er ønskelig at denne pakken også innføres hos andre FACT team nasjonalt.


Ida presenterer dette foredraget sammen med vår prosjektleder Elisabeth Troøyen Gundersen.

Om foredragsholder

Ida er en CheckWares dyktige tjenesteutviklere. Tidligere har hun jobbet i PasientSky, og også som freelance produksjonsassistent med 71°Nord

Ida Kongsvik

Ida Kongsvik

Service Developer

CheckWare

bottom of page