top of page

Heidi Blengsli Aabel

Aministrerende direktør

Heidi åpner konferansen og ønsker oss alle velkommen

Om foredragsholder

Heidi er stolt leder av #thewinningteam i CheckWare og har lang erfaring i å bygge opp programvareselskap. Tidligere har hun hatt ledende roller i internasjonale selskap som PwC, hun har mange viktige styreverv, og hun var med å starte MultiSoft, nå kjent som Visma.

Heidi Blengsli Aabel

Heidi Blengsli Aabel

Aministrerende direktør

CheckWare

bottom of page