top of page

Espen Alexander Fürst Ihlen

Clinical Data Scientist

Espen A.F. Ihlen, Clinical Data Scientist, CheckWare, førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap ved NTNU, vil fortelle litt om mulighetsrommet med bruk av AI i CheckWare og som beslutningsstøtte generelt. Espen er også en del av prosjektet CaReScreen hos Unicare.

Om foredragsholder

Espen Ihlen er Clinical Data Scientist i CheckWare. Han er også førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Espen Alexander Fürst Ihlen

Espen Alexander Fürst Ihlen

Clinical Data Scientist

CheckWare

bottom of page