top of page

Erlend Johnsen

Spesialkonsulent

Erlend Johnsen vil snakke om hvordan Helse Vest IKT i samarbeid med helseforetakene i Helse Vest har vært sentral i å utvikle egne løsninger i CheckWare. Han forteller om hele prosessen med å utvikle en løsning; fra behov blir meldt til det er ferdig utviklet. Foredraget vil ta utgangspunkt i noen utvalgte løsninger som er utviklet for helseforetakene i Helse Vest.

Om foredragsholder

Erlend Johnsen er spesialkonsulent hos Helse Vest IKT, og har i tillegg jobbet med app-utvikling. Hos Helse Vest IKT har han i mange år jobbet med bredding og drift av CheckWare i hele Helse Vest.

Erlend jobber tett med både CheckWare sitt leveranseapparat og alle helseforetakene i regionen. Vi gleder oss til å høre hvordan og hvorfor Helse Vest er i front på bruk av CheckWare både innen psykisk helse og somatikk.

Erlend Johnsen

Erlend Johnsen

Spesialkonsulent

Helse Vest IKT

bottom of page