top of page

Audun Havnen

Psykolog / Førsteamanuensis

Martin Schevik Lindberg, Kåre Rønnes og Audun Havnen vil snakke om hvordan de aktivt bruker innsamlede pasientrapporterte data både til bedre beslutningsstøtte, kvalitetsforbedring av tilbudt behandling og til forskning.


“Vi har lite kunnskap om behandlingen som oftest gis i psykisk helse og rustjenester - både i kommune og på sykehus. Dette innlegget tar for seg hvordan systematisk innhenting av pasientdata gir muligheter for beslutningsstøtte i daglig praksis, kvalitetsforbedring og forskning”

Om foredragsholder

Audun er psykolog med PHD og spesialisering i voksenpsykologi. Han jobber også som førsteamanuensis ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Audun Havnen

Audun Havnen

Psykolog / Førsteamanuensis

Trondheim kommune, Enhet for psykisk helse og rus (EPHOR), Institutt for psykologi, NTNU

bottom of page