top of page

Ane Djuv

Faglig leder /Overlege i ortopedi

Ane vil fortelle om erfaringer med utvikling av eget «Behandlerskjema» i CW og bruk av hjemmeoppfølging ved ortopedisk osteoporosepoliklinikk.

Om foredragsholder

Ane er overlege i ortopedi, PhD, 1.amanuensis ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
Fagleder ved ortopedisk osteoporosepoliklinikk (OPP) ved Helse Stavanger,
Leder av faggruppen for osteoporose og benhelse, Norsk Ortopedisk Forening
Leder av Register for beinbrudd og osteoporoseutredning (BeinOP)
Leder av Frakturregisteret i Helse Stavanger (FReHS) og Norsk Frakturregister

Generelt sett brenner Ane for eldre med beinbrudd, registerforskning, automatisert datafangst, kvalitetssikring av pasientbehandlingen, hjemmeoppfølging og PROM.

Ane Djuv

Ane Djuv

Faglig leder /Overlege i ortopedi

Stavanger Universitetssjukehus

bottom of page