top of page

Amund Leinaas

Spesialrådgiver forskning og innovasjon

Vestre Viken HF har over flere år jobbet systematisk med sin satsning på digitale helsetjenester og åpnet i november 2022 sitt Virtuelle Sykehus. I dette foredraget vil Amund Leinaas, Prosjektleder for Digital hjemmeoppfølging, dele deres erfaringer knyttet til organisering og metodikk for spredning og skalering av digitale tjenester på tvers av fag og klinikker i foretaket.

Om foredragsholder

Amund har over flere år ledet Vestre Viken HF sin satsning på Digital hjemmeoppfølging, og jobber i dag som operativ prosjektleder for innføring av digitale løsninger for oppfølging av pasientene utenfor sykehuset

Amund Leinaas

Amund Leinaas

Spesialrådgiver forskning og innovasjon

Vestre Viken HF

Kurs og konferanser
bottom of page