top of page

Amund Leinaas

Spesialrådgiver forskning og innovasjon

Vestre Viken HF har over flere år jobbet systematisk med sin satsning på digitale helsetjenester og åpnet i november 2022 sitt Virtuelle Sykehus. I dette foredraget vil Amund Leinaas, Prosjektleder for Digital hjemmeoppfølging, dele deres erfaringer knyttet til organisering og metodikk for spredning og skalering av digitale tjenester på tvers av fag og klinikker i foretaket.

Om foredragsholder

Amund har over flere år ledet Vestre Viken HF sin satsning på Digital hjemmeoppfølging, og jobber i dag som operativ prosjektleder for innføring av digitale løsninger for oppfølging av pasientene utenfor sykehuset

Amund Leinaas

Amund Leinaas

Spesialrådgiver forskning og innovasjon

Vestre Viken HF

bottom of page