top of page

Digital kirurgisk klinikk

Digital kirurgisk klinikk gir rom for tettere oppfølging av pasienten i forbindelse med operasjon. Ved å digitalisere rutiner ved skjemabesvarelser på klinikken, vil pasienten oppleve mer fleksibilitet ved å slippe å møte fysiske på sykehuset, og kan følges opp hjemme. Samtidig vil helsepersonell oppleve å ha mer tid til behandling av pasienten og mindre behov for administrativt arbeid.

Digital kirurgisk klinikk
Bruksområde
Somatikk
Aldersgruppe
Ikke satt
Tjenesteeier

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Om tjenesten

Digital kirurgisk klinikk benytter innholdspakker for distribuering av informasjon i forbindelse med behandlinger. Dette gir muligheter for bruk av interaktivt informasjonsmateriell i oppfølging av pasienten. Innholdspakkene består eksempelvis av video, PDF-brosjyrer samt tekstlig informasjon.

Planverktøyet i CheckWare benyttes for automatisert utsending av kartlegginger, SMS-varslinger og informasjonsmateriell i forbindelse med operasjon eller behandling. Kartlegginger benyttes for vurdering av kirurgi, egenerklæringsskjema benyttes før operasjon samt for oppfølging etter operasjon. Pasienten kan selv rapportere på behov for kontakt med helsepersonell, og blir oppringt for videre oppfølging.

Basert på behov for oppfølging i de ulike behandlinger, er måletidspunkt satt i kartleggingsplaner, og tildeling av måleinstrumenter skjer med valgte tidsintervall.

Digital kirurgisk klinikk benytter flere standardiserte kartleggingsverktøy og måleinstrumenter i behandlingene, samt egenutviklede skjema tilpasset behandlingen.

Digital kirurgisk klinikk gir flere fordeler:
- Tettere oppfølging av pasienten ved hjelp av digitale verktøy
- Mulighet for å tilby avstandsoppfølging til pasienter som mestrer teknologien
- Flere og bedre muligheter for informasjonsdeling
- Selvstendiggjøring av pasienten frigjør ressurser til administrasjon
- Beslutningsstøtte som en integrert del av den kliniske arbeidshverdagen
- Personvern og informasjonssikkerhet ivaretas
- Nødvendig informasjon er tilgjengelig for klinikere uavhengig av fysisk lokasjon og digital flate
- Informasjonsmateriell er tilgjengelig for pasienten, og kan leses så ofte som det er behov for det

bottom of page