top of page

Digital brukerstyrt poliklinikk for epilepsipasienter

Standardisert og lik digital epilepsioppfølging. Digital selvrapportering hjemmefra med overvåking av svar etter trafikklysmodellen, gir tryggere pasienter og mer fokus på pasienter med et reelt behov for fysisk oppmøte.

Digital brukerstyrt poliklinikk for epilepsipasienter
Bruksområde
Somatikk
Aldersgruppe
Voksne
Tjenesteeier

Vestre Viken

Om tjenesten

Alle pasienter blir i dag tildelt den samme kartleggingen ved oppstart, og deretter hver sjette måned. Pasientene får en tekstmelding med en lenke til kartleggingen. Svarene sendes automatisk til sykehuset, og får enten grønn, gul eller rød fargekode.

Ved rødt (forverring i symptomer), vil kliniker raskt gi tilbakemelding til pasienten. Pasienten får da tilbud om konsultasjon via telefon eller på sykehuset. Ved gult, trenger kliniker mer informasjon, og vil hente inn opplysninger om pasientens sykehistorie fra journalen. Videre kan kliniker evaluere symptomtrykket og ta kontakt med pasienten ved behov.

Dersom alle svar er grønne, vil det ikke være behov for at kliniker kontakter pasienten, som da ikke trenger å komme inn til time. Om pasientene opplever endringer i sykdomsaktiviteten kan de når som helst logge seg inn og rapportere om egen helse. Også disse svarene vil fargekodes og følges opp på samme måte som regelmessige rapporteringer.

Verktøyet gjør at vi kan følge pasientene nærmere, og kan gi dem bedre helsetjenester, uten å bruke flere ressurser enn tidligere. Med jevnlig helseinformasjon fra pasientene kan vi vurdere det virkelige behovet for legekontakt.

bottom of page