top of page

​​Digital oppfølging av hofteprotesepasienter​

Oppfølging av pasienter som får utført operasjon av hofteprotese har tradisjonelt foregått ved fysisk oppmøte. Ved å flytte denne kontrollen fra fysisk time til digital oppfølging i CheckWare kan pasienten unngå fysisk oppmøte, og rapportere på sin helsetilstand hjemme ved hjelp av digitale kartlegginger. Ved hjelp av digitale verktøy basert på besvarelser fra pasienten kan behandler ta kontakt med pasienten ved behov.

​​Digital oppfølging av hofteprotesepasienter​
Bruksområde
Somatikk
Aldersgruppe
Ikke satt
Tjenesteeier

Vestre Viken HF

Om tjenesten

Digital oppfølging i forbindelse med operasjon av hofteprotese bidrar til å frigjøre mer tid til å behandle de som har behov for fysisk time på sykehuset. Formålet med å benytte digital flate for oppfølging er å gi pasienten samme kvalitet på oppfølgingen hjemme uten at det går utover helsetjenesten som tilbys.

Ved hjelp av automatiserte kartleggingsplaner tildeles riktige kartlegginger til riktig tid, og pasienten får varslinger via SMS når nye kartlegginger skal besvares. Pasienten besvarer totalt fire skjema som omhandler sin helsetilstand i behandlingsforløpet. Skjemaer fylles ut ca. én uke før operasjon samt et halvt år etter at operasjon er gjennomført. En felles rapport (samlerapport) som samler besvarelsene vil automatisk genereres, og eventuelt overføres til journal ved integrasjon med pasientjournal. Slik vil behandler enkelt ha tilgang til rapporten og kan sammenligne resultater og behov for ytterligere oppfølging.

I samlerapporten er det fargekoder for å alarmere besvarelser utenfor gitte terskelverdier, som vil indikere eventuelt behov for ytterligere oppfølging av helsepersonell. I brukergrensesnittet til helsepersonell benyttes også flagg som vil heises dersom pasienten har levert besvarelser som må håndteres. I brukergrensesnittet til pasienten vil enkelte besvarelser også gi direkte tilbakemelding på behov for tiltak, med farger og tekstlig innhold.

bottom of page