Studio - Skjema

OM KURSET

I dette kurset får du grunnleggende forståelse for verktøyet CheckWare Studio og hvordan du kan lage enkle skjema som kan benyttes.

 

Du får lære grunnprinsipper i hvordan spørsmålstyper settes opp, hvordan du lager betinging og enkle utregninger.

MÅLGRUPPE

Kurset er ment for deg som har i oppgave å utarbeide kartlegginger og skjema som skal brukes i digitale helsetjenester på egen arbeidsplass.

Kurset er ment for den avanserte brukeren hos kunden, og er ikke ment for en vanlig behandlerrolle.

FORKUNNSKAPER

Du bør ha kunnskap om CheckWare på nivå med fullført superbruker grunnkurs gjennom CheckWare Academy. Du bør ha god IT-forståelse og grunnleggende kunnskap innen html-koding.

 

Du bør ha god kjennskap til kartlegginger som allerede benyttes på din arbeidsplass, både kartlegginger som er utarbeidet hos CheckWare, men også de kartlegginger eller skjema dere selv har utarbeidet og som nå skal bli digitale.

I DETTE KURSET FÅR DU:

I dette kurset vil du lære hvordan du kan utarbeide enkle digitale skjema og kartlegginger. 

Gjennom teori, eksempler og praktiske øvelser får du lære hvordan skjema bør utformes med tanke på standarder, regelverk og prosedyrer som allerede er innarbeidet i CheckWare.

Vi går gjennom grunnprinsipper innen ulike spørsmålstyper, hvordan man kan lage betingede spørsmål og hvordan man kan lage enkle utregninger i skjema. Du får selvfølgelig nyttige tips du kan ta med deg videre i utarbeiding av skjema.

TYPE KURS

Kurset kjøres via Teams eller i et fysisk klasserom. Det blir en god del teori, flere eksempler og mange praktiske oppgaver som skal gjøres. I de tilfellene kurset må kjøres via Teams er det en veldig stor fordel at du som kursdeltaker har to skjermer tilgjengelig. Normalt sett har vi plass til inntil 8 deltakere per kurs. Dette gir god rom for oppfølging av hver enkelt kursdeltaker underveis.

 

Det er et krav for deltakelse at kursdeltaker stiller med egen windows-basert pc (ikke Mac), og at java (JRE) er installert på denne pc-en.

 

Det er også et krav for deltakelse at det er kjøpt inn og tatt i bruk egen lisens for CheckWare Studio. Denne lisensen er alltid registrert på en navngitt bruker.
 

VARIGHET

PRIS

2 dager, fra 0900-1500 begge dager.

 

NB! Så lenge myndighetene ikke anbefaler reise eller samlinger vil det heller ikke avholdes fysiske kurs. Vi vurderer digitale kurs der det er hensiktsmessig og ved nok påmelding.