top of page

Innholdsredigering

Academy.jpg.png

OM KURSET

Nye digitale tjenester på nett er en av bærebjelkene i fremtidens helsetjeneste. Dette kurset gjør deg tryggere på hvordan du kan bruke CheckWare til å lage program for digital egenmestring for dine respondenter.

 

Lær hvordan du kan opprette digitalt innhold som brukeren kan nå både før, under og etter behandling.

MÅLGRUPPE

For deg som er innholdsansvarlig og jobber med utvikling av ulike behandlingsprogrammer og tjenester, og for deg som ønsker å tilby brukeren informasjon digitalt både før, under og etter behandling.

FORKUNNSKAPER

Du bør ha:

 

God kjennskap til prosesser og kartlegginger som benyttes på din arbeidsplass.

 

God kjennskap til hvilken informasjon som skal tilbys brukeren før og underveis i eventuell behandling.

I DETTE KURSET FÅR DU:

Lære hva vi legger i digitale pasienttjenester.

Lære å redigere innhold (laste opp filer/bilder, lenke til eksterne ressurser, skrive tekstsider).

Lære å sette sammen et innholdsprogram (kartleggingsplaner og å inkludere innhold).

Kunnskap om ulike bruksområder i CheckWare.

Lære å sette sammen innhold (lage innholdsstrategi og innholdspakker).

TYPE KURS

Kurset kjøres via Teams eller i et fysisk klasserom.

 

Det blir en god del teori og mye hands-on oppgaver som skal gjøres.

 

Kursdeltaker stiller med egen pc.

 

I de tilfellene kurset kjøres via Teams er det en veldig stor fordel at kursdeltaker har to skjermer tilgjengelig.

 

Normalt har vi plass til inntil 8 deltakere per kurs. Dette gir rom for oppfølging av hver enkelt kursdeltaker.

VARIGHET

PRIS

1 dag. 0900-1500.

3990,- eks. mva per deltaker.

Kurskalender
bottom of page