Webinar

CheckWare for digital hjemmeoppfølging

Dette webinaret tar for seg hvordan du enkelt kan tilby hjemmeoppfølging til dine pasienter, og mulighetsrommet for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus i CheckWare.

 

Videre går vi inn på hvordan du som kliniker kan tilrettelegge for at pasienten kan mestre sykdom i større grad, samt hvordan du kan få beslutningsstøtte og oversikt over hvilke pasienter som trenger oppfølging.