devops_edited.jpg

Tjenesteutvikler

Digitale Helsetjenester

Har du lyst til å være med på å utvikle morgendagens helsetjenester gjennom digitalisering?

Motiveres du av at arbeidet ditt bidrar til at pasienter får et bedre behandlingstilbud?

 

Vi i CheckWare søker etter en tjenesteutvikler for våre digitale helsetjenester, som trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom helse og IT.

 

Som tjenesteutvikler i CheckWare vil du være en viktig bidragsyter i våre spennende leveranseprosjekter, fra avdekking av kundebehov til utvikling og implementering av løsninger. Gjennom god produktkunnskap vil du ha en viktig rolle for våre kunder til å utnytte potensialet som ligger i vår programvare, samtidig som du vil bidra til å videreutvikle og heve kvaliteten i CheckWares tjenester.

I CheckWare har vi et høyt tempo og du må være interessert i å trå til skikkelig for et offensivt selskap i et hurtigvoksende marked. Hos oss får du være tett på utviklingstrender, og du får bistå kunder til å se mulighetsrommet i nye digitale helsetjenester.

 

Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse.

 

Våre kunder, som er sykehus og klinikker, får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

 

CheckWare er markedsleder og i sterk vekst i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning. Skal vi nå våre ambisiøse mål, er vi helt avhengige av pålitelige og innovative kolleger som ønsker å bidra i en ny epoke for norsk helseteknologi.

Eller send din søknad til careers@checkware.com

Om stillingen

Dine viktigste oppgaver blir

 • Å delta i våre leveranseprosjekter med:

  • Avdekking av kundebehov.

  • Utforming av løsningsdesign.

  • Dokumentasjon av løsninger.

  • Konfigurering og test av løsninger.

 • Å tilegne deg kompetanse om kundenes behov og våre løsninger, og videre benytte denne kunnskapen til å gi gode råd om hvordan våre kunder kan ta i bruk digitale helsetjenester.

 • Knytte relasjoner med kunder, samarbeidspartnere og fagmiljøer. 

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Ingeniør eller annen relevant utdanning innen f.eks. informasjonsteknologi, helseinformatikk eller digital forretningsutvikling.

 • Noen års erfaring er en fordel, men ikke et krav. Nyutdannede oppfordres til å søke.

 • Interesse for helse og digitale løsninger er en fordel.

 • God IT-forståelse.

 • Meget gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på både norsk og engelsk. Flere språk er en fordel.

 • Opptatt av å forstå kundens behov, og hvordan helseteknologi kan dekke disse behovene.

 • Utadvendt, nysgjerrig, selvgående og løsningsorientert.

Hvorfor oss?

 • Vi gir deg en selvstendig rolle med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 • Du får en unik mulighet til å jobbe med meningsfull programvare og framoverlente kunder.

 • Vi er et kompetent, inkluderende og travelt arbeidsmiljø med tro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultater.

 • Vi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge med spennende satsinger også internasjonalt.

 • Konkurransedyktige betingelser, pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert.

Arbeidssted er ved Solsiden i Trondheim eller Stortingsgata i Oslo.

Kontaktperson er Niklas Aabel, Manager Consulting Services, tlf. 476 07 790.

Søknad merket "Tjenesteutvikler – digitale helsetjenester" sendes til careers@checkware.com snarest og innen 16.juni 2022.

Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Om oss

CheckWare er et norsk programvareselskap med ambisjoner, og er markedsleder innen løsninger for digital pasientmedvirkning i Norge. Vår visjon er at pasienter over hele verden skal få mer effektiv hjelp gjennom digitale helsetjenester. 

Som støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner tar vi samfunnsansvar innen økosystemet for digitale helsetjenester og leverer løsninger innen digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram.

 

Dette kan gi en bedre brukeropplevelse for helsepersonell og øker mulighetene for en mer aktiv pasientmedvirkning.

Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling og tar aktivt del i og ansvar for egen helse.

 

Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

CheckWare er et av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

 

Selskapet har kontorer i Trondheim, Oslo, Warszawa og Gøteborg. CheckWare er benyttet av 465.000 pasienter hos 250 kunder.

Interessert?

Eller send din søknad til careers@checkware.com