top of page

Systemadministrator - del 1

Superbrukerkurs - Nivå 2
Academy.jpg.png

Om kurset

OM KURSET

Lær mer om systemoppsett, tilgangskontroll, behandlingstyper og systemlogg.

Du vil også få litt mer informasjon om planer, rollesett og systemrapporter. 

MÅLGRUPPE

For deg som er Systemadministrator i CheckWare, har fullført CheckWare Superbruker nivå 1, og vil lære mer om systemoppsett, tilgangskontroll, behandlingstyper og systemlogg.

Du vil også få litt mer informasjon om planer, rollesett og systemrapporter. 

FORKUNNSKAPER

Fullført Superbruker - Nivå 1.

Kjennskap til rutiner og kartlegginger som benyttes på din arbeidsplass 

I DETTE KURSET FÅR DU:

En mer grundig innføring i tilgangskontroll gjennom gruppeoppsett og tilgangsroller for behandlere. 

Gjennomgang av viktige systeminnstillinger for: 

  • Kontekster 

  • Egendefinerte egenskaper på respondent og kliniker 

  • Generelle systeminnstillinger 

Oppsett og tilgangsstyring av behandlingstyper og egenskaper på disse.

Innføring i roller og rollesett på planer og behandlingstyper. 

Introduksjon til hvordan kartlegginger og planer gir strukturert datainnsamling. 

En kort introduksjon til systemrapporter.  

Gjennomgang av systemlogg og eksport av systemlogg. 

TYPE KURS

Kurset kjøres via Teams eller i et fysisk klasserom.

 

Det blir en god del teori og mye hands-on oppgaver som skal gjøres.

 

Kursdeltaker stiller med egen pc.

 

I de tilfellene kurset kjøres via Teams er det en veldig stor fordel at kursdeltaker har to skjermer tilgjengelig.

 

Normalt har vi plass til inntil 8 deltakere per kurs. Dette gir rom for oppfølging av hver enkelt kursdeltaker.

VARIGHET

PRIS

1 dag.

3990,- eks. mva.

Kurskalender
bottom of page