Salgssjef storkunde - digitale helsetjenester

Helseteknologi

CheckWare er markedsleder innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og etablerer oss nå som en betydelig leverandør av digitale helsetjenester til somatiske klinikker. 

Vi har nettopp inngått en rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF innen psykisk helsevern og rusbehandling. Vi trenger en Salgssjef storkunde for digitale helsetjenester som vil spille en toneangivende rolle i å befeste og styrke vår posisjon i landets største helseregion.

CheckWare inngår nå i Helse Sør-Østs digitale innbyggertjenester og har både avtale, prosjekter, og pågående prosesser innen somatikk på helseforetaknivå.

 

Det må føles meningsfullt for deg å gjøre hverdagen vesentlig enklere og bedre for helsepersonell og pasienter gjennom bruk av digitale helsetjenester. Du er en relasjonsbygger av natur, som jobber selvgående og med stor entusiasme kommuniserer det du vil oppnå. 

Ikke minst er du faglig sterk og forstår hvilke muligheter som ligger i å digitalisere helsesektoren gjennom økt pasientmedvirkning. Du trigges av å kunne bidra sterkt i en offensiv virksomhet i et hurtigvoksende marked.

Erfaring fra salg av programvare til helseforetak samt storkundehåndtering inn mot helseregionene er en klar fordel, men de rette personlige egenskapene kan oppveie for manglende erfaring.
 
I denne stillingen må du være fremoverlent og følge med på hva som til enhver tid skjer i markedet. Rollen blir sentral i videreutviklingen av CheckWare og du må kjenne deg igjen i våre verdier: 

Vi er dedikerte til våre kunder og kolleger, er pålitelige og leverer kvalitet. Vi ønsker rett og slett å gå foran for å vise vei!
 

Om stillingen

Dine viktigste oppgaver blir

 • Ansvarlig for utarbeidelse av salgs- og markedsstrategi for Helse Sør-Øst i samarbeid med ledergruppen og salgsavdelingen

 • Overordnet ansvarlig for salg av CheckWare-produkter, løsninger og tjenester til Helse Sør-Øst og tilhørende helseforetak

 • Ansvarlig for posisjonering av CheckWare opp mot regionale planer og føringer, samt gjennomføring av salgsaktiviteter

 • Sikre høy kundetilfredshet gjennom samarbeid med andre avdelinger og samarbeidspartnere 

 • Lede og gjennomføre anbuds- og tilbudsarbeid

 • Bygge sterke og langsiktige relasjoner på beslutningstaker- og interessentnivå

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Solid erfaring fra storkundehåndtering og løsningssalg mot helsesektoren

 • Tverrfaglig profil og stor interesse i grensesnittet teknologi, forretningsutvikling og helse

 • Helhetlig forståelse for kundens og markedets behov, og hvordan teknologi kan dekke behovene 

 • Svært gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk

 • Være en relasjonsbygger av natur, entusiastisk, selvgående og mulighetsorientert

 • Høyere relevant utdannelse, minimum bachelor-nivå

Hvorfor oss?

 • Vi gir deg en sentral og selvstendig rolle som gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling 

 • Du får en unik mulighet til å jobbe med meningsfull programvare og fremoverlente kunder og partnere 

 • Vi er et kompetent, inkluderende og travelt arbeidsmiljø med klokkertro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultater

 • Vi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasient- og innbyggeroppfølging i Norge med spennende satsinger også internasjonalt

Konkurransedyktige betingelser, pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert.

CheckWare har kontorer sentralt i Trondheim. Hvor du bor er ikke avgjørende. Reiseaktivitet må påregnes. Kontaktperson er Anders Melbye, Chief Commercial Officer, tlf. 922 16 983 eller rekrutteringsrådgiver Robin Sørensen på tlf. 958 07 825.

Søknad merket "Salgssjef storkunde – digitale helsetjenester " sendes til jobb@checkware.com snarest. Søknadsfrist var opprinnelig 22. juni, men er nå utvidet til 1.august på grunn av at vi ikke rakk å gjennomføre ansettelsesprosessen før sommeren. Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Om oss

CheckWare er markedsleder innen løsninger for digital pasientmedvirkning i Norge.

 

Selskapet er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram til pasientene.

Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling og tar aktivt del i og ansvar for egen helse.

Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

 

CheckWare er et av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

 

Selskapet har kontorer i Trondheim, Warszawa og London. CheckWare er benyttet av 270.000 pasienter hos 250 kunder.

Interessert?