Rights Manager - Innhold i digitale tjenester

Helseteknologi

Vi er på jakt etter deg som er god på relasjonsbygging, er opptatt av kvalitet, og som har god erfaring med avtalehåndtering. I CheckWare får du muligheten til å jobbe tett med internasjonale aktører.

Arbeidsoppgavene dine vil blant annet være å bygge gode relasjoner med nye og etablerte rettighetshavere. Du vil også være sentral i å følge markedets behov for klinisk innhold, samt delta i kvalitetsarbeid for utvikling av digitalt innhold.

 

CheckWare er markedsleder og i sterk vekst i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse. Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon. Det er et globalt behov for slike løsninger.

 

Du vil få en viktig rolle i CheckWare og du må kjenne deg igjen i våre verdier:

 

Vi er dedikerte til våre kunder og kollegaer, er pålitelige og leverer kvalitet. Vi ønsker rett og slett å gå foran for å vise vei!

Om stillingen

Dine viktigste oppgaver blir

CheckWare sitter med digitale distribusjonsrettigheter til over 1170 rettighetsbelagte tester, skjema, måleinstrumenter og behandlingsprogram som tilbys gjennom løsningen.

Vårt mål er å tilby alle psykometriske tester, skjema og rettighetsbelagt innhold våre kunder har behov for. Samtidig er det meget viktig for oss å ha et ryddig og godt samarbeid med rettighetshavere og være sikre på at vi tilbyr autoriserte, kvalitetssikrede versjoner av det rettighetsbelagte innholdet.

Det rettighetsbelagte innholdet er kjernen i våre løsninger og benyttes som beslutningsstøtte og oppfølging av pasienter for å ivareta effektivitet og kvalitet i behandlingsforløpet. Vi søker nå deg som ønsker å forvalte og videreutvikle vår portefølje av internasjonale rettighetshavere.

 • Bygge sterke og langsiktige relasjoner med nye og eksisterende rettighetshavere

 • Fornye, forhandle og inngå avtaler med internasjonale rettighetshavere

 • Rapportere bruk av rettighetsbelagt innhold

 • Innhente dokumentasjon for det rettighetsbelagte innholdet

 • Delta i det interne kvalitetsarbeidet for utvikling av digitalt innhold

 • Være tett på markedstrender og kunders behov relatert til klinisk innhold

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, gjerne innen psykologi

 • Sterk interesse for, eller erfaring med å jobbe med rettigheter og avtaler

 • God evne til å lese og tolke faglig dokumentasjon, slik som vitenskapelige artikler

 • Selvstendig, nøyaktig og en strukturert arbeidsform

 • Meget gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig i både norsk og engelsk

Hvorfor oss?

 • Vi gir deg en sentral og selvstendig rolle som gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • Du får en unik mulighet til å jobbe i et internasjonalt team som lager meningsfulle løsninger til fremoverlente kunder

 • Vi er et kompetent, inkluderende og travelt arbeidsmiljø med klokkertro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultater

 • Vi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge med spennende satsinger også internasjonalt

 • Konkurransedyktige betingelser, pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert.

Arbeidssted er i Trondheim.

 

Kontaktperson er Frode Næss, direktør leveranse og kundeoppfølging, tlf. 402 01 594 eller rekrutteringsrådgiver Robin Sørensen på tlf. 958 07 825.

Søknad merket "Rights Manager" sendes til jobb@checkware.com snarest og senest innen 8.mars. Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.

 

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Om oss

CheckWare er markedsleder innen løsninger for digital pasientmedvirkning i Norge.

 

Selskapet er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram til pasientene. Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling og tar aktivt del i og ansvar for egen helse.

Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

 

CheckWare er et av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning. Selskapet har kontorer i Trondheim, Oslo, Warszawa og London. CheckWare er benyttet av 310.000 pasienter hos 250 kunder.

Interessert?