Lunsj-webinar:

CheckWare for digital hjemmeoppfølging

16.juni 2021

11.30 -12.15

1532286056859.jpg
Niklas Aabel, 
Manager Consulting Services
CheckWare

Vi ønsker deg varmt velkommen til lunsj-webinar onsdag 16.juni, klokken 11.30.

Lurer du på:

  • Hvordan du enkelt kan tilby digital hjemmeoppfølging til pasientene?

  • Hva mulighetsrommet for digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus i CheckWare er?

  • Hvordan du kan tilrettelegge for at pasientene kan mestre egen sykdom i større grad?

  • Hvordan du kan få beslutningsstøtte og oversikt over hvilke pasienter som trenger oppfølging?

 

Da er nok dette webinaret av interesse for deg! Disse spørsmålene vil bli besvart av vår Manager Consulting Services, Niklas Aabel. Det vil i tillegg bli mulighet for å stille spørsmål i etterkant av webinaret.

 

Vi har en økende andel av pasienter med behov for helsehjelp i Norge, og stadig mangel på helsepersonell.

Nye innovative, digitale teknologiløsninger for digital pasientmedvirkning kan dekke en del av dette behovet. 

 

For spesialisthelsetjenesten er det viktig at pasienter skal kunne følges opp i hjemmet på en forsvarlig måte. Samtidig må helsepersonell ha en god oversikt over pasientens tilstand slik at tilbudet er der når behovet oppstår.

 

For kommunehelsetjenesten  er det viktig at pasientene som faktisk trenger bistand får hjelp først, og at unødvendig tid og ressurser ikke blir brukt på pasienter som mestrer hverdagen godt selv hjemme.

Digital avstandsoppfølging muliggjør dette ved at pasienten fortsatt har god kontakt med helse-og omsorgstjenesten, fra der de er. Pasienten blir dermed en aktiv deltaker i egen oppfølging, og opplever økt kunnskap om egen sykdom. 

Helsepersonell kan fortsette å trygge pasienten, gi medisinskfaglig støtte og veiledning ut ifra egenregistrerte eller automatiske målinger, og effektivt behandle flere pasienter samtidig.

Du er hjertelig velkommen til å delta, og du kan gjerne dele påmeldingslenken med andre du tror webinaret kan være av interesse for.

Webinaret passer for deg som er interessert i, eller ønsker å få mer kunnskap om tjenester for digital hjemmeoppfølging.  

Webinarets varighet er 30 minutter, og det er satt av 15 minutter til spørsmål fra deltakere i etterkant av presentasjonen. Total varighet er derfor 45 minutter.  Det er selvfølgelig gratis å delta, men deltakelse forutsetter påmelding via påmeldingslenke. 

Vel møtt!