Regionsansvarlig Salg - Digitale Helsetjenester (2 ledige stillinger)

Helseteknologi

Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som vesentlig forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter gjennom bruk av digitale helsetjenester?

Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse. Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon. Det er et globalt behov for slike løsninger.

 

CheckWare er markedsleder på løsninger for digital pasientmedvirkning til spesialisthelsetjenesten. Behovet for helhetlige helsetjenester og samhandling mellom tjenestenivåene innen helse- og omsorg medfører at etterspørselen etter våre løsninger også i kommunene øker i takt med vår ledende markedsposisjon.

 

Vi har nettopp inngått tre regionale avtaler, og vi trenger en regionsansvarlig som vil spille en toneangivende rolle i å befeste og styrke vår posisjon i helseregionene.

CheckWare inngår nå i alle regionenes planer for digitale helsetjenester, samt at vi er godt posisjonert for sterk vekst i kommunemarkedet. Stillingen vil ha ansvar for den kommersielle utviklingen i helseregionene og tilhørende kommuner.

 

Vi søker deg som gløder for og forstår hvilke muligheter som ligger i å digitalisere helsesektoren gjennom økt pasientmedvirkning, og som har god kunnskap om hvordan helsetjenestene fungerer i dag.

I denne stillingen må du være svært fremoverlent og følge med på hva som til enhver tid skjer i markedet. Rollen blir sentral i videreutviklingen av CheckWare og du må kjenne deg igjen i våre verdier: 

Vi er dedikerte til våre kunder og kolleger, er pålitelige og leverer kvalitet. Vi ønsker rett og slett å gå foran for å vise vei!

Om stillingen

Dine viktigste oppgaver blir

 • Utarbeide salgs- og storkundeplaner for helseregioner.

 • Lede og utføre salg av CheckWare sine produkter, løsninger og tjenester til regionale helseforetak og tilhørende helseforetak

 • Posisjonere CheckWare opp mot regionale planer og føringer

 • Lede og utføre direkte og indirekte salg av CheckWare sine produkter og løsninger til kommuner

 • Sikre høy kundetilfredshet gjennom samarbeid med andre avdelinger og samarbeidspartnere

 • Identifisere, etablere og følge opp kommersielle partnerskap

 • Bygge sterke og langsiktige relasjoner hos beslutningstakere og interessenter

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Erfaring fra salg av programvare, til helseforetak samt storkundehåndtering

 • Tverrfaglig interesse for helseteknologi og forretningsutvikling

 • Helhetlig forståelse for kundens og markedets behov, og hvordan teknologi kan dekke behovene 

 • Være en relasjonsbygger av natur, entusiastisk, selvgående og mulighetsorientert

 • En gjennomfører som drives av å skape forretning og som ønsker å utvikle deg selv gjennom denne oppgaven

 • Svært gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk

 • Høyere relevant utdannelse, minimum bachelor-nivå

Hvorfor oss?

 • Vi gir deg en sentral og selvstendig rolle som gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • Du får en unik mulighet til å jobbe med meningsfull programvare og fremoverlente kunder og partnere 

 • Vi er et kompetent, inkluderende og travelt arbeidsmiljø med klokkertro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultater

 • Vi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge med spennende satsinger også internasjonalt

Arbeidssted er Trondheim eller Oslo. Reiseaktivitet må påregnes.

 Kontaktperson er Anders Melbye, Chief Commercial Officer, tlf. 922 16 983 eller rekrutteringsrådgiver Robin Sørensen på tlf. 958 07 825.

Søknad merket " Regionsansvarlig " sendes til jobb@checkware.com snarest og innen 14.mai. 

 

Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.

Vi gleder oss til å høre fra deg! 

Om oss

CheckWare er markedsleder innen løsninger for digital pasientmedvirkning i Norge.

 

Selskapet er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram til pasientene. Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling og tar aktivt del i og ansvar for egen helse.

Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

 

CheckWare er et av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning. Selskapet har kontorer i Trondheim, Oslo, Warszawa og London. CheckWare er benyttet av 310.000 pasienter hos 250 kunder.

Interessert?