Rådgiver Digitale helsetjenester

Helseteknologi

Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som gjør hverdagen vesentlig enklere og bedre for helsepersonell og pasienter gjennom bruk av digitale helsetjenester?

CheckWare er markedsleder og i sterk vekst i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

Ved å ta i bruk CheckWare kan våre kunder etablere digitale helsetjenester som gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse.

 

Kundene får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon. De får bedre tid til hver pasient, enklere kunnskap om pasientens helsetilstand og utkomme av behandlingen, kan følge opp flere pasienter samtidig og følge opp de som trenger det mest. Det er et globalt behov for slike løsninger.

CheckWare er nå anskaffet av alle helseregionene i Norge. 

Vi har avtaler innen både somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til bruk i klinisk arbeid, kvalitetsarbeid og forskning.

 

Vi søker derfor deg som gløder for og forstår hvilke muligheter som ligger i å digitalisere helsesektoren gjennom økt pasientmedvirkning, og som har god kunnskap om hvordan helsetjenestene fungerer i dag.

Du har helsefaglig bakgrunn og gjennom dine råd skal våre kunder være trygge på at CheckWare vil bidra til at de oppnår egne målsetninger. Du har gode kommunikasjonsevner, høy troverdighet, kommersiell forståelse og et sterkt ønske om å bidra til at flere pasienter får bedre helse og god livskvalitet.

 

Vi har et høyt tempo og du må være interessert i å trå til skikkelig for et offensivt selskap i et hurtigvoksende marked.

Rollen blir sentral i videreutviklingen av CheckWare og du må kjenne deg igjen i våre verdier:

 

Vi er dedikerte til våre kunder og kolleger, er pålitelige og leverer kvalitet. Vi ønsker rett og slett å gå foran for å vise vei!

Om stillingen

Dine viktigste oppgaver blir

 • Ha inngående kompetanse om kundenes behov og CheckWare sine løsninger og benytte denne kunnskapen til å gi gode råd om hvordan kundene kan ta i bruk digitale helsetjenester.

 • Delta som rådgiver i leveranseprosjekter til våre kunder i tråd med avtalt kvalitet, tid og kostnad.

 • Bistå i salgs-, tilbuds-, og anbudsarbeid med innsikt om kundenes behov og hvordan løsningen dekker behovene.

 • Være tett på utviklingstrender og hjelpe kundene til å se mulighetsrommet i nye digitale helsetjenester.

 • Delta i kundeoppfølging for å avdekke nye behov hvor CheckWare kan gi økt nytteverdi.

 • Bygge sterke og langsiktige relasjoner med kunder, samarbeidspartnere og fagmiljøer.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen helse, minimum bachelor-nivå.

 • Erfaring fra helsesektoren.

 • Tverrfaglig profil og stor interesse i helse og digitale løsninger.

 • Opptatt av, og har god forståelse for kundenes behov og hvordan teknologi kan dekke behovene. 

 • Jordnær, målrettet, engasjert og har høyt tempo.

 • Meget gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk. Flere språk er en fordel.

 • Være en relasjonsbygger av natur, entusiastisk, selvgående og mulighetsorientert.

Hvorfor oss?

 • Vi gir deg en selvstendig rolle med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 • Du får en unik mulighet til å jobbe med meningsfull programvare og framoverlente kunder.

 • Vi er et kompetent, inkluderende og travelt arbeidsmiljø med tro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultater.

 • Vi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge med spennende satsinger også internasjonalt.

 • Konkurransedyktige betingelser, pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert.

Arbeidssted er i Trondheim, en del reiseaktivitet må påregnes. Kontaktperson er Frode Næss, Direktør leveranse og kundeoppfølging, tlf. 402 01 594 eller rekrutteringsrådgiver Robin Sørensen på tlf. 958 07 825.

Søknad merket "Rådgiver Digitale helsetjenester" sendes til jobb@checkware.com snarest og innen 27.oktober. Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Om oss

CheckWare er markedsleder innen løsninger for digital pasientmedvirkning i Norge.

Selskapet er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram til pasientene.

Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling og tar aktivt del i og ansvar for egen helse.

Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

CheckWare er et av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

 

Selskapet har kontorer i Trondheim, Oslo, Warszawa og London. CheckWare er benyttet av 300.000 pasienter hos 250 kunder.

Interessert?