Rådgiver Digitale helsetjenester

Helseteknologi

Vi søker deg som har helsefaglig bakgrunn og som ser hvilke muligheter som ligger i digitalisering av helsesektoren.

Arbeidsoppgavene dine blir blant annet å delta som rådgiver i leveranseprosjekter, bistå i salgs- og anbudsarbeid, delta i kundeoppfølging og bygge sterke og langsiktige relasjoner med kundene.

CheckWare er markedsleder og i sterk vekst i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse. Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon. Vi er markedsleder i Norge og det er et globalt behov for slike løsninger.

Vi har avtaler innen både somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til bruk i klinisk arbeid, kvalitetsarbeid og forskning.

 

Vi har et høyt tempo og du må være interessert i å trå til skikkelig for et offensivt selskap i et hurtigvoksende marked.

 

Hos oss får du være tett på utviklingstrender og hjelpe kundene til å se mulighetsrommet i nye digitale helsetjenester. Du vil få en viktig rolle i CheckWare og du må kjenne deg igjen i våre verdier:

 

Vi er dedikerte til våre kunder og kolleger, er pålitelige og leverer kvalitet. Vi ønsker rett og slett å gå foran for å vise vei!

Om stillingen

Dine viktigste oppgaver blir

 • Ha inngående kompetanse om kundenes behov og CheckWare sine løsninger og benytte denne kunnskapen til å gi gode råd om hvordan kundene kan ta i bruk digitale helsetjenester.

 • Delta som rådgiver i leveranseprosjekter til våre kunder i tråd med avtalt kvalitet, tid og kostnad.

 • Bistå i salgs-, tilbuds-, og anbudsarbeid med innsikt om kundenes behov og hvordan løsningen dekker behovene.

 • Være tett på utviklingstrender og hjelpe kundene til å se mulighetsrommet i nye digitale helsetjenester.

 • Delta i kundeoppfølging for å avdekke nye behov hvor CheckWare kan gi økt nytteverdi.

 • Bygge sterke og langsiktige relasjoner med kunder, samarbeidspartnere og fagmiljøer.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen helse, minimum bachelor-nivå.

 • Erfaring fra helsesektoren.

 • Tverrfaglig profil og stor interesse i helse og digitale løsninger.

 • Opptatt av, og har god forståelse for kundenes behov og hvordan teknologi kan dekke behovene. 

 • Jordnær, målrettet, engasjert og har høyt tempo.

 • Meget gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk. Flere språk er en fordel.

 • Være en relasjonsbygger av natur, entusiastisk, selvgående og mulighetsorientert.

Hvorfor oss?

 • Vi gir deg en selvstendig rolle med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 • Du får en unik mulighet til å jobbe med meningsfull programvare og framoverlente kunder.

 • Vi er et kompetent, inkluderende og travelt arbeidsmiljø med tro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultater.

 • Vi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge med spennende satsinger også internasjonalt.

 • Konkurransedyktige betingelser, pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert.

Arbeidssted er i Trondheim, en del reiseaktivitet må påregnes.

Kontaktperson er Frode Næss, Direktør leveranse og kundeoppfølging, tlf. 402 01 594.

Søknad merket "Rådgiver" sendes til jobb@checkware.com snarest og innen 20.april. Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Om oss

CheckWare er markedsleder innen løsninger for digital pasientmedvirkning i Norge.

Selskapet er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram til pasientene.

Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling og tar aktivt del i og ansvar for egen helse.

Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

CheckWare er et av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

 

Selskapet har kontorer i Trondheim, Oslo, Warszawa og London. CheckWare er benyttet av 330.000 pasienter hos 250 kunder.

Interessert?