Prosjektleder Digitale helsetjenester

Helseteknologi

Vil det være meningsfullt for deg å jobbe med løsninger som gjør hverdagen vesentlig enklere og bedre for helsepersonell og pasienter gjennom bruk av digitale helsetjenester?

CheckWare er markedsleder og i sterk vekst i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

Våre løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse. Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon. Det er et globalt behov for slike løsninger.

CheckWare er nå anskaffet av alle helseregionene i Norge.  Vi har rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF innen psykisk helsevern og rusbehandling.

I tillegg har vi avtaler, prosjekter, og pågående prosesser innen somatikk på helseforetaknivå, og CheckWare inngår i Helse Sør-Østs Digitale innbyggertjenester.

Til å lede og gjennomføre våre leveranseprosjekter søker vi derfor deg som har naturlige lederevner, god gjennomføringsevne og kommersiell forståelse, er løsningsorientert og er nysgjerrig på kundens behov.

 

Vi har et høyt tempo og du må være interessert i å trå til skikkelig for et offensivt selskap i et hurtigvoksende marked.

Du vil få en viktig rolle i videreutviklingen av CheckWare og må kjenne deg igjen i våre verdier:

Vi er dedikerte til våre kunder og kollegaer, er pålitelige og leverer kvalitet. Vi ønsker rett og slett å gå foran for å vise vei!

Om stillingen

Dine viktigste oppgaver blir

 • Lede våre leveranseprosjekter, og selv bistå i å konfigurere løsningen, til helseforetakene i Helse Sør-Øst i tråd med avtalt kvalitet, tid og kostnad. Det kan også bli aktuelt med prosjekter i resten av Norge og utenfor landets grenser. Du vil alltid lede mange prosjekter samtidig.

 • Som leveranseansvarlig vil du få meget god kunnskap om kundenes behov og hvordan løsningen dekker disse behovene. Systematisk oppfølging av egne kunder, herunder mersalg og rådgivning for å avdekke nye behov som gir merverdi for kundene er derfor et vesentlig ansvar.

 • Du vil raskt opparbeide deg innsikt i markedets behov og hvordan løsningen fungerer. En viktig oppgaver blir å bistå i salgs-, anbuds- og tilbudsarbeid med denne kunnskapen.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse, minimum bachelor-nivå.

 • Tverrfaglig profil og stor interesse i grensesnittet helse og programvare.

 • Erfaring fra å lede og gjennomføre leveranseprosjekter av programvare til kunder, gjerne med Prince2-metodikk.

 • Helhetlig forståelse for kundens behov, tekniske muligheter og hvordan dette skaper lønnsomhet for både kundene og CheckWare.

 • Meget gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk.

 • Være en relasjonsbygger av natur, entusiastisk, selvgående og mulighetsorientert.

 • Riktige personlige egenskaper kan oppveie manglende erfaring.

Hvorfor oss?

 • Vi gir deg en selvstendig rolle med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

 • Du får en unik mulighet til å jobbe med meningsfull programvare og framoverlente kunder .

 • Vi er et kompetent, inkluderende og travelt arbeidsmiljø med tro på at fornøyde kollegaer og kunder er avgjørende for å oppnå gode resultater.

 • Vi er i en solid posisjon innen digitalisering av pasientoppfølging i Norge, med spennende satsinger også internasjonalt.

 • Konkurransedyktige betingelser, pensjonsordninger og forsikringer er selvsagt inkludert.

Arbeidssted er i Oslo, en del reiseaktivitet må påregnes. Kontaktperson er Frode Næss, Direktør leveranse og kundeoppfølging, tlf. 402 01 594 eller rekrutteringsrådgiver Robin Sørensen på tlf. 958 07 825.

Søknad merket "Prosjektleder Digitale helsetjenester" sendes til jobb@checkware.com snarest og innen 27.oktober. Legg ved din CV og fortell hvorfor du ønsker denne utfordringen og hvorfor du er rett person til stillingen.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke!

Om oss

CheckWare er markedsleder innen løsninger for digital pasientmedvirkning i Norge.

Selskapet er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale kartlegginger, digital hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogram til pasientene.

Pasientene selvrapporterer hjemmefra og involveres i egen behandling og tar aktivt del i og ansvar for egen helse.

Kundene våre får dermed effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon.

CheckWare er et av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge og har ambisjon om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

 

Selskapet har kontorer i Trondheim, Oslo, Warszawa og London. CheckWare er benyttet av 300.000 pasienter hos 250 kunder.

Interessert?