Tellu IoT og CheckWare inngår strategisk samarbeid!

Oppdatert: feb. 17

Norske markedsledere skal bli internasjonalt ledende innen digital pasientmedvirkning

Ole Christian Olssøn, Adm. direktør i Tellu og Heidi Blengsli Aabel, Adm. direktør i CheckWare ser frem til et tett samarbeid mellom selskapene.


Tellu IoT og CheckWare inngår samarbeid for at norske kommuner og sykehus tettere skal kunne følge opp pasienter i eget hjem. Begge virksomheters mål er at pasientene får ta større del i egen helseoppfølging, for å kunne leve bedre med egne sykdommer og øke livskvaliteten. En viktig gevinst er at helsesektoren vil kunne følge opp flere pasienter samtidig, uten å måtte øke kapasiteten.


CheckWare og Tellu IoT har inngått et strategisk samarbeid. Bakgrunnen er tro på at to markedsledende e-helseløsninger, for henholdsvis digital pasientmedvirkning og håndtering av helsedata fra medisinsk måleutstyr via IoT-integrasjon og applikasjonsplattform, supplerer hverandre og skaper økt gevinst for kundene.


Selskapene ønsker samtidig å bidra til å bringe den norske visjonen om pasientenes helsetjeneste ut i verden, med basis i FNs tredje bærekraftsmål som fokuserer på bedre helse og god livskvalitet for alle.


- Vi har klokkertro på at digital pasientmedvirkning vil bidra til at flere kan få hjelp og at kvaliteten på behandlingen blir bedre og mer tilpasset den enkeltes behov, sier Ole Christian Olssøn. Han er administrerende direktør i Tellu IoT.


- Siden oppstarten har kongstanken i CheckWare vært å forenkle innsamling og behandling av pasientrapporterte data til bruk i klinisk arbeid, kvalitetsrapportering og forskning. Vi har hele tiden kalt det digital pasientmedvirkning, fordi pasientene skal gjøres mer delaktig i, og kan ta mer ansvar for egen helse, uansett hvor de befinner seg. For sykehusene betyr det at helsepersonell kan behandle flere pasienter uten å øke ressurstilgangen, samtidig som kvaliteten opprettholdes, og behandlingen blir mer persontilpasset, sier Heidi Blengsli Aabel. Hun er administrerende direktør i CheckWare.


Selskapene har som ambisjon å bli internasjonalt ledende innen området digital pasientmedvirkning. Begge har hver for seg - og sammen - et sterkt ønske om å videreutvikle løsningen med tanke på å omfavne ny teknologi og tilby digitale helsetjenester til enda flere brukergrupper.


- Det globale markedet for e-helse og velferdsteknologi forventes å vokse sterkt de neste årene, blant annet som følge av en stadig aldrende befolkning. Covid-19-situasjonen har også akselerert behovet for digitale løsninger som gir trygghet og mestring gjennom helseoppfølging på avstand, sier Olssøn.


Behov for mer helhetlige pasientløsninger


CheckWare og Tellu IoT oppfyller et overordnet ønske fra den norske helsesektoren om tettere samarbeid mellom norske leverandører. Dette har vært etterspurt lenge.


- Vi ønsker å gjøre det enklere for helsesektoren å få dekket behovene sine, og vi ser at vi gjennom et strategisk samarbeid kompletterer hverandre. Dette er en respons på et behov som har vært flagget både fra sykehus, direktorat og kommunene. Ved å integrere løsningene våre står vi bedre rustet til å imøtekomme det helhetlige behovet for en enhetlig løsning for hjemmebasert pasientoppfølging, sier Aabel i CheckWare.


Olssøn i Tellu IoT supplerer:

- Dette er et forpliktende samarbeid, som ikke bare dreier seg om å ta markedsandeler og svare ut anbud. Vi skal integrere våre produkter og utvide løsningen til enda flere sykdomsområder og pasientgrupper. Covid-19 har belyst hvor viktig det er å tilby tjenester hvor helseoppfølging kan løses ved at pasientene slipper å dra til sykehus, eller å få hjemmebesøk. Vi skal bidra til at pasientene blir tatt vare på der de opplever det tryggest; i sine egne hjem. Vi mener vi kan bidra til et mer komplett helsetilbud og helhetlig helsetjeneste, som vi også med kraft kan eksportere ut i verden.


Om selskapene:

Tellu IoT er ledende totalleverandør av velferdsteknologi til mer enn 120 kommuner Norge, og håndterer daglig helsedata fra medisinsk måleutstyr for flere sykehus og institusjoner i Norden. Tellu IoT leverer brukervennlige, modulbaserte og integrerte digitale e-helsetjenester til pasienter, helsepersonell og pårørende innenfor områdene velferdsteknologi, personell-sikkerhet, digitalt tilsyn og digital hjemmeoppfølging. Tellu har kontorer i Norge og Sverige.


CheckWare er nasjonal markedsleder innen digital pasientmedvirkning. Det norske programvareselskapet leverer løsninger til sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale helsetjenester for sine pasienter og innbyggere. Løsningene er benyttet av over 300.000 pasienter hos 250 kunder i Norge og England.


Kontaktpersoner:

Adm. direktør Ole Christian Olssøn, Tellu IoT AS

Mobil: +47 906 92 318

Mail: ole.christian.olssoen@tellu.no

https://www.tellucloud.com/

Adm. direktør Heidi Blengsli Aabel, CheckWare AS

Mobil: +47 41 14 75 35

Mail: heidi.aabel@checkware.com

https://www.checkware.no/