top of page

Åtte-millioners-kake til DPS på Sørlandet

Oppdatert: 12. jun. 2023

Distriktspsykiatrisk senter ved Sørlandet Sykehus er svært fornøyde med å ha bidratt til at antall CheckWare-kartlegginger har nådd en ny milepæl. - Det er jo utrolig moro at den åtte-millioner'n landet hos oss, sier Gro Merete Grønvold Eilertsen ved Klinikk for Psykisk Helse, Sørlandet Sykehus


- Gitt historikken og hvor lenge vi har vært opptatt av å få opplegget på plass, synes jeg dette er veldig gøy, sier Eilertsen, som er psykologspesialist i klinisk nevropsykologi.


Allerede i 2016 hadde Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus lyst til å sette i gang et samarbeid med CheckWare, men det var først høsten 2019 at det ble kjørt et forprosjekt. Den dagen Norge stengte ned i 2020 hadde sykehuset egentlig tenkt å kjøre oppstartsmøte av hovedprosjektet for avstandsoppfølging hvor Checkware var en del. Denne dagen endte klinikken opp med å implementere videokonsultasjoner i stedet.

Gro Merete Grønvold Eilertsen, faglig rådgiver
Gro Merete Grønvold Eilertsen, faglig rådgiver

- Vi startet prosjektet samtidig som pandemien, så vi fikk et skikkelig godt dytt, forteller Gro Merete Grønvold Eilertsen, som til daglig arbeider som faglig rådgiver i klinikkdirektørens stab ved Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling.

De siste årene har hun blant annet jobbet med digitalisering av tjenestetilbudet og vært prosjektleder for prosjektet «Avstandsoppfølging II», med ansvar for implementering av eMestring, CheckWare og bruk av videokonferanse i terapi.


- Det er viktig at vi har det gøy, det er det som også gjør at ting med CheckWare funker. Vi har hatt mange klinikere og merkantile som synes dette har vært moro, som har sett mulighetene og vært entusiastiske når de har fått opplegget presentert, sier hun og fortsetter:


- Det skaper så mange positive ringvirkninger når man med entusiasme kan gjøre noe som både er nyttig og inspirerende.


Gøy å presentere CheckWare for folk


CheckWare-kake
Foto: Bjørg Lindevik

Hittil i år har Sørlandet Sykehus sendt ut 51 000 kartlegginger til sine pasienter. Kartlegging nummer åtte millioner fra CheckWare ble utstedt ved sykehuset den 4. mai i år.


Én måned senere mottok de kake ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Solvang, et spesialist-helsetilbud i psykiatri til innbyggere over 18 år i Vest-Agder.


Gro Merete Grønvold Eilertsen mener at støtten og supportapparatet de har internt, spesielt fra Bjørg Lindevik og den merkantile enheten, er uvurderlig.


Bjørg Lindevik, konsulent adm.
Bjørg Lindevik, konsulent adm.

- Det at CheckWare-skjemaene engasjerer handler veldig mye om at vi har et gøy program å kunne presentere for folk. Jeg har likt verktøyet fra dag en og da er det enklere å presentere det på en god måte, sier Bjørg Lindevik.


Siden 1999 har hun jobbet i merkantil enhet ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus. Fra 2020 har Lindevik hatt stillingen som konsulent ved ABUP, som har inkludert en rolle som klinikkens systemansvarlige i prosjektet knyttet til implementering av CheckWare ved Klinikk for psykisk helse (KPH).


- Jeg er superfornøyd med oppfølgingen fra CheckWare. Vi har kjempegod dialog, både på support, med vår kundekontakt og med utvikler. Vi får kjappe tilbakemeldinger, er åpne i dialogen og spiller på hverandre, det liker jeg godt, sier Bjørg Lindevik og legger til


- Vi har lengtet etter løsninger som CheckWare, og forventningene er virkelig blitt innfridd. Nå gleder jeg meg veldig til fortsettelsen. En føler seg veldig hjemme hos CheckWare.


Enkelt språk en nøkkel


Bruken av CheckWares kartleggingsløsninger går stadig fortere. Syv-millionersmerket ble passert i oktober i fjor, en økning på én million kartlegginger på åtte måneder. Kake ble da sendt til Kronstad DPS i Bergen. Les om markeringen her.


Når er det gått syv måneder og en ny milepæl markeres.


Merkantile hos DPS Solvang
Foto: Bjørg Lindevik

- Det med kake er litt gøy. Den er lett å avfeie, men da vi fikk henvendelsen tenkte jeg at ‘joda, vi skal gjøre litt stas på noen spesielle hos oss!’ I mine øyne er det helt naturlig å gi den til de merkantile ved DPS Solvang, fordi de har vært veldig på hele tida, sier Lindevik som fikk en jublende respons da hun fortalte DPS Solvang om milepælen.


Samtidig spurte hun representanten hvordan systemet har fungert for dem.


- De er fornøyde med å kunne sende ut digitalt, både fordi det går raskere og fordi svarene ikke er håndskrevne eller dårlige kopier. Det er også en fordel at skjemaene fremstår som enkle for pasientene. Det er nok en del behandlere som setter begrensninger fordi det er en sammensatt pasientgruppe, mens det viser seg at pasientene er kjempeklare: De vil ha det digitalt!

Sekretæren hos DPS Solvang skjærer kake fra CheckWare
Foto: Bjørg Lindevik

Lindevik mener et enkelt språk er en hovedingrediens i suksessoppskriften og skaper grunnlag for en skikkelig dialog mellom kunde og leverandør: - CheckWares løsning har et tilgjengelig format, den er laget i et enkelt språk. Da blir det også lettere for å føre en god dialog oss imellom. Jeg setter veldig pris på at det ikke er et IT-språk, verken når vi skal utvikle produktet sammen eller få tilbakemelding på supportsaker fra CheckWare. Det gjør at til og med jeg, som har passert 50 og ikke har IT-utdanning, «catcher» det fort. Det synes jeg er veldig bra!

Comments


bottom of page