top of page

Product Owner (Produkteier) for EG CheckWare

Product Owner (Produkteier) for EG CheckWare

Vil du være med å forme fremtidens digitale helseløsninger med et markedsledende produkt? Er du i stand til å omdanne innovative produktkonsepter til konkrete, spesifiserte løsninger?

Hos oss blir du en del av et internasjonalt team som jobber med EG CheckWare. Produktet brukes av sykehus, klinikker og kommuner for å tilby digitale kartlegginger, hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogrammer til pasientene sine. Vi fokuserer på å utvikle ny funksjonalitet for å møte helsevesenets behov. Hvis du liker å jobbe etter en visjon, samtidig som du detaljert og systematisk, vil du passe godt inn hos oss.

Fra kundebehov via spesifikasjon til leveranse

Som vår nye Product Owner får du en sentral rolle i utviklingsteamet vårt. Din hovedoppgave er å forstå og beskrive kundenes behov og prioritere utviklingsoppgavene som til enhver tid gir størst verdi. Stillingen krever kompetanse og erfaring fra organisasjoner som driver med programvareutvikling. Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom helse og teknologi, og derfor er det viktig at du både liker teknologi og har interesse for våre kunders arbeid og prosesser. For å lykkes i rollen må du lære produktet godt, og jobbe strukturert og detaljert for å møte nye behov.

Dine viktigste oppgaver

- Sørge for at utviklingsteamet alltid prioriterer oppgaver som gir størst verdi og følger vår strategi
- Analysere og forstå kundenes behov og krav, og bruke denne innsikten til å spesifisere brukerhistorier og akseptansekriterier sammen med utviklingsteamet
- Lede sprintplanlegging, sette mål og administrere releaseplaner
- Samarbeide tett med interessenter for å innhente krav og tilbakemeldinger
- Sørge for at nødvendig produkt- og releaseinformasjon blir produsert
- Kommunisere internt og eksternt hva som er planlagt, hva som er utviklet og verdien av dette
- Bidra til kontinuerlig forbedring av utviklingsprosessen

Du er den ideelle kandidaten, hvis du

- Har god forretningsforståelse og er resultatorientert
- Er dyktig til å prioritere og delegere oppgaver
- Har god teknologiforståelse og sterke analytiske evner
- Skaper engasjement og er god på kommunikasjon, både internt og eksternt
- Har erfaring som Product Owner i Scrum
- Har god formuleringsevne på både norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Vi ønsker å være en fremragende arbeidsplass

Som vår kommende kollega kan du forvente:

- En unik mulighet til å jobbe med meningsfull programvare og fremtidsrettede kunder
- Engasjerte og inkluderende kolleger, og et fagmiljø der flere har samme rolle som deg
- God balanse mellom jobb og fritid, med mulighet for å jobbe delvis hjemmefra
- Gode utviklingsmuligheter i et selskap i vekst og med høye ambisjoner
- Konkurransedyktige betingelser, inkludert pensjonsordninger og forsikringer
- Et profesjonelt og forretningsorientert miljø med mange spennende prosjekter

Kontakt

Er du interessert å høre mer om stillingen før du søker? Kontakt VP Engineering Erik Stiklestad på telefon +47 971 19 757 eller epost erik.stiklestad@checkware.com. Vi vurderer søknader fortløpende og ansetter så snart vi finner den rette kandidaten. Send din CV og søknad så raskt som mulig. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

CheckWare er et multinasjonalt programvareselskap som har tatt en ledende posisjon innen digital pasientmedvirkning. Vi er en støttespiller for sykehus, klinikker, og kommuner som ønsker å tilby innovative digitale helsetjenester til sine pasienter. Gjennom vår løsning kan pasientene delta aktivt i sin egen behandling og oppfølging gjennom digitale kliniske kartlegginger, hjemmeoppfølging og nettbaserte behandlingsprogrammer. Med 750.000 pasienter fordelt på 250 kunder, er CheckWare et av de raskest voksende helseteknologiselskapene i Norge, og vi har ambisjoner om å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning. I november 2023 ble CheckWare en del av EG.


Vi lager morgendagens vertikale programvare, som gir kundene og samfunnet en bærekraftig effekt. Vi streber alltid etter å forbedrer: Vi er et dedikert team av innovatører og problemløsere. Som en integrert del av vår kultur tar vi ansvar for hva vi bidrar med til kundene, til hverandre og til samfunnet vi lever i.

bottom of page