top of page

Severity Indices of Personality Problems

26. sep. 2023

Publisert
Kortnavn

SIPP-118

Bruksområde

Psykisk helse, Personlighetsforstyrrelser

Målgruppe

Voksne

Severity Indices of Personality Problems
Utsnitt fra skjerm

Versjon 4.0 av SIPP-118 - Severity Indices of Personality Problems er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Det er foretatt endringer i rapporten for å være mer i tråd med vår standard. I tillegg har rapporten nå norske normer.

bottom of page