top of page

Behavior and Feelings Survey – Youth

10. mai 2024

Publisert
Kortnavn

BFS-Y

Bruksområde

Psykisk helse,

Behavior and Feelings Survey – Youth
Målgruppe

Ungdom

Utsnitt fra skjerm

Versjon 2.0 av BFS-Y – Behavior and Feelings Survey – Youth er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen brukes til å måle internaliserende og eksternaliserende problemer hos barn og ungdom. I den oppdaterte versjonen er en skrivefeil i rapporten som spesifiserer maksimale subskalaskårer blitt rettet opp.

bottom of page