top of page

Behavior and Feelings Survey – Caregiver

10. mai 2024

Publisert
Kortnavn

BFS-C

Bruksområde

Psykisk helse

Behavior and Feelings Survey – Caregiver
Målgruppe

Voksne

Utsnitt fra skjerm

Versjon 1.0 av BFS-C – Behavior and Feelings Survey – Caregiver er nå tilgjengelig i CheckWare sitt kartleggingsbibliotek. Kartleggingen fylles ut av omsorgsgiver og brukes til å måle internaliserende og eksternaliserende problemer hos barn og ungdom.

bottom of page