top of page

Silje Holmelid

Analysesjef i Fagavdelingen

Haraldsplass Diakonale Sykehus har over tid jobbet målrettet med å øke bruken av en rekke digitale løsninger. Bruk av digitale skjema har siden 2018 vært en viktig del av strategi for digitalisering ved sykehuset, og tas nå i bruk for stadig flere pasientgrupper. Petter Thornam, Viseadministrerende direktør og fagdirektør og Silje Holmelid, analysesjef, begge hos Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, vil fortelle mer om hvordan de har økt bruken av digital kommunikasjon med pasienter og pårørende og hvilke fordeler dette har hatt for alle involverte. De forteller også litt om veien fremover.

Om foredragsholder

Silje Holmelid er analysesjef ved Haraldsplass Diakonale sykehus. Hun har vært innføringsansvarlig for CheckWare og har også hatt systemansvaret for CheckWare. I tillegg har Silje jobbet tett på klinikkene for å utvikle løsningen i de ulike pasientforløpene.

Silje Holmelid

Silje Holmelid

Analysesjef i Fagavdelingen

Haraldsplass Diakonale Sykehus

bottom of page