top of page

Kathrine Berntsen

Prosjektleder Digital Hjemmeoppfølging

I 2019/2020 startet Sykehuset i Vestfold innovasjonsprosjektet «eKols – digital egenbehandling og mestring», hvor pasienter med kols grad III-IV skal få oppfølging med digital hjemmeoppfølging etter utskrivelse. Pasientene skal være aktive bidragsytere i egen behandling, og kan følges opp hjemme ved at egenrapporterte målinger om egen helsetilstand sendes digital via CheckWare til sykehuset. I dette foredraget vil Kathrine ta oss med på en reise fra start til slutt i innovasjonsprosjektet eKols, og komme med noen nyttige tips på veien.

Om foredragsholder

Kathrine Berntsen er utdannet sykepleier med videreutdanning innen lungesykepleie og grunnutdanning i ledelse. Hun har mange års erfaring fra Lungeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold (SiV) som sykepleier og teamleder. Siden 2018 har hun jobbet som prosjektleder i Medisinsk Klinikk med primært fokus på prosjekter innenfor Digital hjemmeoppfølging.

Kathrine brenner for en bedre oppfølging av kronikerpasientene og for at de skal få en mer individuelt tilpasset behandling etter deres behov. Hun synes også det er en spennende utfordring å tette gapet mellom teknikken og klinikken, og med det bidra til utvikling og spredning av ulike tilbud innen digital hjemmeoppfølging hos Sykehuset i Vestfold.

Kathrine Berntsen

Kathrine Berntsen

Prosjektleder Digital Hjemmeoppfølging

Sykehuset i Vestfold

bottom of page