Digitale kartlegginger

CheckWare tilbyr et komplett sett med digitale kartleggingsverktøy som bidrar til å øke kvaliteten på behandlingen og frigjør helseressurser.

Kartleggingsverktøyene kan benyttes i ethvert forløp. Ved hjelp av prosessverktøyet i CheckWare bestemmes det hvem som skal besvare hvilke skjema, i hvilken rekkefølge og til hvilken tid.

Uansett hvor pasientene befinner seg, kan de sende et tilpasset skjema med helseoppdateringer til behandler. Behandleren får umiddelbart tilgang til kliniske rapporter som viser både dagens status og historisk utvikling.

CheckWare sitter med digitale distibusjonsrettigheter til over 1100 oppdaterte og kvalitetssikrede psykometriske tester, PROMs (patient reported outcome measures) kartleggingsverktøy og validerte intervjuskjema som benyttes innen alle deler av helsesektoren.

Den systematiske digitale datainnsamlingen fjerner feilkilder fra uautoriserte tester og manuelle vurderinger. Dette innebærer at dataene kan benyttes både i klinisk arbeid, i kvalitetsforbedringsarbeid og i forskningssammenheng.

 

Skåringsresultatene og strukturerte data kan overføres til journalsystemet og forskningsdata kan overføres til analyseverktøy. Kvalitetsdata kan overføres fortløpende til lokale og nasjonale kvalitetsregister.

Vi gir kontinuerlig tilgang til nye kartlegginger, og vår ambisjon er å tilby alle tester og måleinstrumenter det er behov for. Våre kunder kan lage egne tester og skjema. Helseapper som kundene ønsker å innhente informasjon fra kan integreres i CheckWare.

Smart helse - rett og slett.

Alle kartlegginger i én løsning

CheckWare gjør en omfattende jobb med å skaffe formelle rettigheter og å elektronisk forvalte alle instrumentene som benyttes i løsningen. Vi har distribusjonsrettigheter til skjemaene/instrumentene i løsningen. Dersom du har behov for andre standardiserte tester er vi behjelpelig med å skaffe rettigheter.

Kundehistorier

Innlegg kommer snart
Følg med videre...