top of page

Fjernbasert behandling av spilleavhengige

Fjernbasert behandling av spilleavhengige. Behandlingen er et program som består av skriftlige arbeidsoppgaver på nett og ukentlige telefonsamtaler. Tilbudet er rettet mot pengespillsproblematikk og det er 18-års aldersgrense for å delta.

Fjernbasert behandling av spilleavhengige
Bruksområde
Psykisk helse
Aldersgruppe
Voksne
Tjenesteeier

Sykehuset Innlandet

Om tjenesten

Varighet: ca. 12 uker
Behandlingen starter ved at deltaker og behandler snakker sammen på telefon.
Telefonsamtalene har en terapeutisk tilnærming hvor det samtales og reflekteres rundt de skriftlige bevarelsene fra deltakeren, samt at det gis informasjon om videre oppgaver som skal gjennomføres til neste gang.

Det er svært ulikt hvor lang tid deltakerne bruker på de skriftlige oppgavene. Deres egne refleksjoner er viktigere enn det skriftlige de leverer inn.

Det avtales som oftest fra uke til uke tidspunkt for neste samtale.

Temaer i behandlingen er:

- deltakerens forhold til spill/spilling
- å forstå hvorfor de spiller
- hvilken funksjon spillingen har for dem
- hvordan spillingen påvirker hverdagslivet deres,
- sosiale og økonomiske konsekvenser
- motivasjon for å gjøre endringer i forhold til spillingen

Behandlingsperioden varer inntil 12 uker.

Deltakerne kan få tilbud om oppfølgingssamtaler etter behandlingens slutt.

bottom of page