top of page

eMestring Alkohol

eMestring alkohol er et internettbasert selvhjelpsprogram for voksne med interesse av å redusere inntaket av alkohol. Programmet er modulbasert, og kan brukes som et selvstendig program og i kombinasjon med veiledning fra helsepersonell.

eMestring alkohol benytter standardiserte kartleggingsverktøy, innholdspakker med tekstlig og visuelt materiell samt hjemmeoppgaver.

eMestring Alkohol
Bruksområde
Psykisk helse
Aldersgruppe
Voksne
Tjenesteeier

Sykehuset i Vestfold HF

Om tjenesten

eMestring alkohol bygger på moduler som tilgjengeliggjøres ut ifra progresjon i programmet. Grunnprogrammet varier i 9-12 uker og består av 9 moduler, med mulighet for tilleggsmoduler for oppfølging i etterkant av fullført program. I enkelte moduler er det mulig å velge alternative veier, avhengig av status for mestring. Pasienten vil oppleve et responsivt design som gjør det enkelt for pasienten å besvare og fullføre modulene eksempelvis fra mobil.

Modulene består av kartlegginger, hjemmeoppgaver og innholdspakker med både tekstlig og visuelt innhold.

I eMestring alkohol har pasienten en aktiv, deltakende rolle programmet. Pasienten registrerer planlagt forbruk av alkohol på forhånd. Med jevnlige mellomrom registreres faktisk, detaljert forbruk. Kartlegging av drikkevaner, ta risikovurderinger og utarbeiding av mestringsstrategier er sentrale elementer i modulene. Pasienten kan gjennom programmet arbeide sammen, og få veiledning fra, fagpersonell.

Planverktøy i CheckWare benyttes for automatisert utsending av SMS-varslinger, kartlegginger og innhold i henhold til moduloppsett. Sikre meldinger og asynkron chat benyttes for kommunikasjon mellom pasient og veileder.

eMestring alkohol er:
- Internettbasert selvhjelpsprogram som senker terskelen for deltakelse
- Modulbasert program som gir tilgang til nye moduler basert på progresjon. Forløpet tilpasses basert på mestring hos pasient
- Automatisert utsending av innhold. Minsker administrasjon hos tilbyder
- For de som ønsker å endre sine drikkevaner, men ikke har utviklet alvorlig avhengighet
- Egenregistrering av pasient. Indre motivasjon gir et godt grunnlag for å endre sine drikkevaner

bottom of page