top of page

Digital hjemmeoppfølging av pasienter med KOLS

Oppfølging hjemme etter en innleggelse via digital hjemmeoppfølging. Målet er å styrke pasientene til økt trygghet og mestring, og gi et verktøy for egenbehandling i hjemmet via digital kommunikasjon.

Digital hjemmeoppfølging av pasienter med KOLS
Bruksområde
Somatikk
Aldersgruppe
Voksne
Tjenesteeier

Sykehuset i Vestfold

Om tjenesten

Ved KOLS er det ofte behov for en vedvarende behandlingsinnsats, da pasientforløpet består av både akutte og kroniske faser, hvor hver eksaserbasjon (forverring) senker lungekapasiteten. Målet er derfor å sikre tidlig symptomidentifisering, vektlegge forebygging av progresjon i sykdommen og begrense eller utsette eventuelle komplikasjoner.
Tilbudet passer for hjemmeboende pasienter med KOLS grad III-IV som har hatt flere innleggelser på sykehuset.

Pasientene kan rapportere om egne symptomer via en app, og har mulighet for digital kommunikasjon med helsepersonell.

Se mer informasjon her: https://www.siv.no/behandlinger/ekols-digital-hjemmeoppfolging-av-pasienter-med-kols

bottom of page