top of page

DBT Dagbokskort

Gjennom dagbokskort i CheckWare kan pasienter daglig rapportere på egen sinnstilstand, der innrapporterte data kan brukes i behandling for ungdom som sliter med å håndtere følelsene sine.

Brukervennlighet, sikkerhet og klinisk nytteverdi er nøkkelord som trekkes frem etter digitaliseringen av dagbokskort, samt at digitaliseringen gir nye muligheter for å evaluere viktige forløp gjennom samlerapporter.

DBT Dagbokskort
Bruksområde
Psykisk helse
Aldersgruppe
Ungdom
Tjenesteeier

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Om tjenesten

DBT dagbokskort i CheckWare er en digital versjon av behandlingsformen Dialektisk atferdsterapi (DBT), som har fokus på å erstatte atferd som gjør livet vanskelig med atferd som hjelper i retning av målene som er satt.

Pasientene registrerer logger inn i CheckWare og registrerer hvordan dagen har vært ved hjelp av kartlegginger som presenteres som dagbokskort, med relevante og detaljerte spørsmål om humør, tanker og følelser fra dagen. Pasientenes rapportering brukes for å identifisere atferdsmønstre, kartlegge problematferd og hjelper pasientene med å reflektere over hvordan dagene deres har vært.

Pasientene får SMS-varsling hver dag om nytt tilgjengelig dagbokskort, og med et design tilpasset mobile enheter kan de enkelt logge seg inn og fylle ut spørsmålene hjemmefra på sin mobil. Dette senker terskelen for å fylle ut dagbokskortene, samt at pasientene kan utføre dette når og der de føler seg trygge til å notere ned sine tanker.

Behandlingsforløpene i DBT kan være av ulik lengde, men hovedessensen med DBT dagbokskort i CheckWare er å gi pasientene et digitalt verktøy for rutinemessig innrapportering og en brukervennlig flyt på spørsmålene. For behandler gir dette klinisk nytteverdi i form av jevnlige samlerapporter som sendes til journal. Behandleren kan på denne måten sette seg kontinuerlig inn i pasientens sinnstilstand og koble det opp mot handlinger og påfølgende behandling.

DBT-ferdigheter
- I DBT for ungdom jobbes det med fem ulike typer ferdigheter:
- Mindfulness
- Følelsesregulering
- Mellommenneskelige ferdigheter
- Å holde ut
- Å finne mellomtingen

bottom of page