Studio - Rapporter

OM KURSET

I dette kurset får du en mer inngående forståelse for verktøyet CheckWare Studio og hvordan du kan lage enkle rapporter for dine egenutviklede skjema og kartlegginger.

MÅLGRUPPE

Kurset er ment for deg som har i oppgave å utarbeide kartlegginger og skjema som skal brukes i digitale helsetjenester på egen arbeidsplass og som trenger rapporter som skal genereres automatisk når skjema er levert av pasient eller helsepersonell.

 

Kurset er ment for den avanserte brukeren hos kunden, og er ikke ment for en vanlig behandlerrolle.

FORKUNNSKAPER

Du bør ha kunnskap om CheckWare på nivå med fullført superbruker grunnkurs gjennom CheckWare Academy. I tillegg er det et krav om at du har gjennomført kurset Studio-Skjema gjennom CheckWare Academy.

 

Du må ha god IT-forståelse og grunnleggende kunnskap innen html-koding. Du må også kjenne til grunnprinsippene bak scripting og programmering.

 

Det er en fordel at du har forståelse for formålet med kartlegginger og skjema dere allerede benytter fra CheckWare eller har utarbeidet selv.

I DETTE KURSET FÅR DU:

I dette kurset vil du lære hvordan du kan utarbeide enkle digitale rapporter på dine allerede egenutviklede skjema og kartlegginger.

Gjennom teori, eksempler og praktiske øvelser får du lære hvordan rapporter bør utformes med tanke på standarder, regelverk og prosedyrer som allerede er innarbeidet i CheckWare.

Du får selvfølgelig nyttige tips du kan ta med deg videre i utarbeiding av kartleggingsrapporter.

TYPE KURS

Kurset kjøres via Teams eller i et fysisk klasserom. Det blir en god del teori, flere eksempler og mange praktiske oppgaver som skal gjøres. I de tilfellene kurset må kjøres via Teams er det en veldig stor fordel at du som kursdeltaker har to skjermer tilgjengelig. Normalt sett har vi plass til inntil 8 deltakere per kurs. Dette gir god rom for oppfølging av hver enkelt kursdeltaker underveis.

 

Det er et krav for deltakelse at kursdeltaker stiller med egen Windows-basert pc (ikke Mac), og at java (JRE) er installert på denne pc-en.

 

Det er også et krav for deltakelse at det er kjøpt inn og tatt i bruk egen lisens for CheckWare Studio. Denne lisensen er alltid registrert på en navngitt bruker.
 

VARIGHET

PRIS

1 dag, fra 0900-1500.

 

NB! Så lenge myndighetene ikke anbefaler reise eller samlinger vil det heller ikke avholdes fysiske kurs. Vi vurderer digitale kurs der det er hensiktsmessig og ved nok påmelding.

Prisen for kurset er 3990,- eks. mva.

 

Kontaktinformasjon og fakturaadresse på kursdeltaker må oppgis ved påmelding.

 

Bruk knappen nedenfor for å melde deg på. Vi tar forbehold om at vi har nok påmeldte før kurset gjennomføres.